Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Interfejsy

bibi-F21

izolowany interfejs RS232-RS485

Ogólna charakterystyka

Izolowany interfejs bibi-F21 umożliwia podłączenie wielu urządzeń z interfejsem RS485 do jednego portu 77.80.jpgRS232 w komputerze.

W systemie bibinet wykorzystywany jest specjalnie skonfigurowany interfejs - oznaczony bibi-F21 - umożliwiający efektywną współpracę z kontrolerami systemu bibinet. Oprócz standardowej funkcji zamiany transmisji RS232 na RS485 dodatkowo wypełnia funkcję Mastera odpowiedzialnego za prawidłowe adresowanie kontrolerów w sieci RS485.

Interfejs zarządza także funkcją anti pass back.

Do jednego takiego interfejsu można podłączyć do 100 kontrolerów bibi-K12.

Zasilanie interfejsu

Interfejs wymaga zasilania prądem stałym 9V 100mA. Do tego celu najlepiej wykorzystać zasilacz firmy TATAREK Model: 2WZS 9/150 (dołączany standardowo do interfejsu). Interfejs jest zasilany po stronie łącza RS232.

Połączenie z komputerem

Łącze to wykonane jest w postaci gniazda D-Sub9. Do portu COM komputera może być włożone bezpośrednio, lub za pomocą typowego, ekranowanego kabla RS232 DB9 - DB9 (w zestawie).

W interfejsie bibi-F21 wykorzystane są 4 przewody sygnałowe: RxD, TxD, RTC, CTS oraz masa GND.

Izolacja galwaniczna

Urządzenia podłączone do sieci RS485 mogą być instalowane w różnych, odległych od siebie, miejscach budynku. W związku z tym potencjały mas poszczególnych kontrolerów mogą być różne. W przypadku takich zdarzeń jak uderzenie pioruna w pobliżu budynku lub przepięcia wywołane awariami sieci energetycznej, różnica tych potencjałów może osiągać chwilowo duże wartości.

Dla uniknięcia przepływu przez łącze RS485 prądów wyrównawczych (wywołanych tymi różnicami) interfejs bibi-F21 został wyposażony w izolację galwaniczną wytrzymującą 2,5kV RMS.

W systemie bibinet również pozostałe urządzenia dołączone do sieci RS485 czyli kontrolery, zostały wyposażone w taką samą izolację galwaniczną.

Łącze RS485

Połączenie RS485 musi mieć postać jednej ciągłej linii (nie może się rozgałęziać) biegnącej przez wszystkie łączone kontrolery i interfejs bibi-F21. Maksymalna długość tego połączenia wynosi 1000 m. Dopuszczalne jest podłączanie poszczególnych urządzeń przez krótkie boczne odgałęzienia od linii głównej. Maksymalna długość takiego odgałęzienia to 10 m. Wykonanie połączenia z wykorzystaniem krótkich odgałęzień pozwala na łatwiejsze odłączenie (w razie potrzeby) któregoś z kontrolerów bez naruszania połączenia z pozostałymi.

Połączenie powinno być wykonywane za pomocą kabla UTP (powszechnie stosowanego do łączenia sieci komputerowych). Połączenie wykorzystuje dwie pary przewodów.

Dokładny opis interfejsu zawiera Karta katalogowa.

 

bibi-F22

izolowany interfejs Ethernet-RS485

Ogólna charakterystyka

Interfejs bibi-F22 potrafi komunikować się z węzłem systemu bibinet zarówno wewnątrz sieci lokalnej jak i poprzez routery i sieć internet. Do jednego węzła systemu bibinet można dołączyć wiele interfejsów bibi-F22, rozproszonych w sieci internet. Taka architektura pozwala na zbudowanie praktycznie nieograniczonego systemu kontroli dostępu zarządzanego z jednego miejsca.77.81.jpg

Interfejs zarządza także funkcją anti pass back.

Do jednego takiego interfejsu można podłączyć do 100 kontrolerów bibi-K12.

Interfejs jest umieszczony w obudowie do montażu na szynę DIN.

Zasilanie interfejsu

Interfejs wymaga zasilania prądem stałym 12V 100mA. Do tego celu najlepiej wykorzystać zasilacz firmy Pulsar MSRD2512 z transformatorem AWT5161820 i zaczepami AWO467 (montaż na szynie DIN). Z takiego układu zasilającego można także zasilić najbliższy kontroler bibi-K12 z podłączonymi do niego czytnikami i ryglami.

Połączenie z komputerem

Interfejs włącza się do sieci lokalnej lub routera internetowego przy pomocy standardowego kabla sieciowego RJ45-RJ45 o długości nie przekraczającej 100 m. Interfejs standardowo wyposażony jest w kabel o długości 1 m.

Połączenie z interfejsem jest w prosty sposób konfigurowane w programie bibi.

Łącze RS485

Do podłączenia kontrolerów systemu bibi do interfejsu bibi-F22 wykorzystano magistralę komunikacyjną w standardzie RS485. Maksymalna długość magistrali wynosi 1000 m. Można do niej podłączyć do 100 kontrolerów.
Magistrala musi mieć postać jednej ciągłej linii (nie może się rozgałęziać) biegnącej przez wszystkie łączone kontrolery i interfejs bibi-F22. Nie ma wymogu aby interfejs znajdował się na końcu magistrali - może być podłączony w dowolnym jej punkcie. Pozwala to na rozprowadzenie magistrali w dwie strony od punktu doprowadzenia sieci ethernet.
Do wykonania połączenia RS485 należy wykorzystać jedną parę z kabla UTP (powszechnie stosowanego do łączenia sieci komputerowych).

Dokładny opis podłączenia i obsługi interfejsu zawiera Instrukcja obsługi.