Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Spedycja z Fakturowaniem

Spedycja jak na dłoni

Tworzenie, ewidencja i zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi wraz z wizualizacją w formie przejrzystego grafiku oraz fakturowanie. Integracja z modułem GBOX® daje możliwość wyznaczania tras i automatyczne wyliczenie frachtu na podstawie kilometrów trasy.

Do każdego zlecenia program wydrukuje wymagane dokumenty. Graficzne przedstawienie zaplanowanych zadań pozwala na łatwą i szybką kontrolę stanu pojazdów i kierowców. Dodatkowym atutem jest  przejrzyste przedstawienie zaplanowanych działań (np. trasa, obsługa techniczna, warsztat), co znacznie ułatwia pracę. Możliwe jest również wystawianie dokumentów sprzedaży i ewidencji kosztów. Z pomocą  Spedycji można wykonywać zestawienie przychodów i kosztów, które są związane z wprowadzonymi dokumentami. Moduł informuje o niezapłaconych fakturach, sporządza listę kontrahentów - dłużników oraz pozwala wyświetlić wartość obrotów z poszczególnymi klientami.

System raportów zastosowany w module Spedycja, oprócz sumarycznych i szczegółowych zestawień zleceń wg różnych podmiotów i typów, pozwala na bieżącą kontrolę rentowności pojazdów na podstawie realizowanych przez nie zleceń oraz kosztów potrzebnych do ich realizacji.

Moduł spedycja to:

  • pełna kontrola nad wszystkimi zleceniami
  • możliwość samodzielnej konfiguracji dokumentów wg potrzeb
  • szybka i intuicyjna obsługa przyjmowania i przekazywania zleceń
  • bieżąca informacja o ilości i stanie zleceń (przyjętych, w trakcie realizacji, zrealizowanych)
  • dokładna ewidencja klientów, kontrahentów
  • bieżąca kontrola nad rentownością konkretnych pojazdów
  • graficzne przedstawienie zaplanowanych zadań
  • możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży, faktury pro forma, faktury korygujące)
  • lista dłużników
  • lista wykonanych płatności, zestawienie należności i płatności