Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Flota z Modułem Paliwowym

 

Flota - terminy i koszty pod kontrolą

Zarządzanie, planowanie i optymalizacja kosztów pojazdów i kierowców. Praca z modułem daje wgląd oraz nadzór nad kosztami utrzymania i eksploatacji poszczególnych pojazdów oraz wydatkami generowanymi przez kierowców.
Dzięki modułowi Flota poprzez rozbudowany system przypomnień możemy kontrolować wszystkie terminy związane z pojazdami oraz kierowcami. Przeanalizujemy tu zużycie paliwa samochodów w oparciu o zatankowane paliwo, dane z GPS czy dane z kart paliwowych.

Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji wyposażenia pojazdu oraz rejestr dokonanych napraw i powstałych szkód komunikacyjnych. Daje to możliwość analizowania awaryjności oraz kontroli stanu pojazdów. Pozwala także zaplanować konieczną do wykonania naprawę we wskazanym terminie, o czym poinformuje w generowanych automatycznie w przypomnieniach. Moduł Flota umożliwia wykonywanie analiz i sprawozdawczości finansowej wg wielu kryteriów: tras, zleceń, kierowców, etc.

 

Flota to między innymi:

  • ewidencja pojazdów i kierowców, przejazdów i dokumentów
  • rozliczanie kosztów przejazdów, kontrola terminów, np. raty leasingu, ubezpieczenia, badania techniczne itp.
  • zestawienia wyposażenia, napraw czy szkód komunikacyjnych
  • obliczanie zużycia paliwa
  • kalendarz z funkcją przypomnień
  • system automatycznej archiwizacji danych
  • nieograniczona ilość pojazdów, kosztów, rozliczeń, itp.
  • szeroki wachlarz raportów do analizy finansowej wg dowolnych kryteriów