Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Nowa wersja 4Trans 3.10

Aby program działał w zgodzie z przepisami, m.in:

  • W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt. II PK 116/11) w programie zostały zmodyfikowane domyślne ustawienia dotyczące wyznaczania i rozliczenia dyżurów kierowców.
  • Dodano nowe błędy kierowców w oparciu o nowy taryfikator obowiązujący od 1 stycznia 2012
  • Stworzono system automatycznej analizy odpoczynków dobowych niezaliczanych do czasu pracy zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006


Aby usprawnić pracę na systemie, m.in:

  • Przygotowano nowe okno generowania zaświadczeń o działalności
  • Dodano opcję generacji raportów bezpośrednio do plików, bez konieczności generacji podglądu raportu.
  • Zostały dodane opcje umożliwiające szybkie dodawanie i zamianę wybranych czynności jazdy, pracy, dyspozycyjności, postoju lub braku danych.
  • Wprowadzono automatyczne naliczanie ryczałtów za nocleg w delegacjach oraz automatyczne rozliczenie wyrównania ryczałtów na przeliczeniu miesięcznym.

 

Zachęcamy do pobrania programu Updater, za pośrednictwem którego, Klienci posiadający aktywną licencję nie tylko mają możliwość bezpłatnego pobrania aktualnej wersji systemu 4Trans, ale także otrzymują dostęp do bezpłatnego panelu z wiadomościami >> pobierz Updater


W przypadku problemów lub wątpliwości dotyczących aktualizacji programu prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Regionalnym lub wypełnienie formularza kontaktowego >> tutaj.