Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

4Trans 3.9 - moduł TachoScan

4Trans 3.9 - moduł TachoScan

Analiza naruszeń zgodnie z wytycznymi GITD

 

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 lipca 2011 w programie zostały wprowadzone nowe opcje:

 • Wyznaczaj odpoczynki dzienne, gdy odpoczynek trwa co najmniej: 7 godzin lub 9 godzin,
 • Wyznaczaj za krótkie odpoczynki dzienne w sztywnych okresach 24/30 godzin,
 • Wyznaczaj za krótkie odpoczynki tygodniowe w sztywnych okresach sześciodniowych.

Ponadto na wykresie tygodniowym zostało dodane oznaczenie okresów 24/30 godzin oraz oznaczenie okresów sześciodniowych. Każdy wyznaczony najdłuższy odpoczynek jest oznaczany odpowiednio jako odpoczynek dzienny lub odpoczynek tygodniowy.

Wprowadzone zmiany w programie pozwalają na analizę naruszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zmiany na wykresie umożliwiają szybką i dokładną weryfikację wyznaczonych naruszeń w programie.

165.162.jpg

Obsługa terminów szkoleń okresowych kierowców 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kierowca w Polsce jest zobowiązania do odbycia szkolenia okresowego w zależności do roku wydania uprawnień. Każdy kierowca musi również odbyć kolejne szkolenie okresowe w ciągu 5 lat od poprzedniego szkolenia.
W programie zostały dodane opcje umożliwiające wprowadzenie kategorii kierowcy wraz z datą ich wydania oraz istnieje możliwość wprowadzenia daty ostatniego szkolenia okresowego kierowcy. W module Flota dostępny jest również rejestr szkoleń umożliwiający wprowadzanie szczegółowych informacji dot. szkoleń kierowców. Nowy raport terminów szkoleń okresowych kierowców generuje terminy wymaganych szkoleń na podstawie daty ostatniego szkolenia lub na podstawie roku wydania uprawnienia do kierowania pojazdami - zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie Ustawy o Transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy "Prawo o ruchu drogowym” (art. 3). Opisane funkcje umożliwiają szybką i dokładną weryfikację stanu uprawnień kierowców w Państwie firmie.

165.163.jpg

Nowe naruszenie „Brak prawidłowego wpisu kraju”

W module analizy naruszeń zostało wprowadzone wyszukiwanie naruszeń wynikających z braku wpisu kraju w momencie rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu prowadzenia pojazdu. Brak tych zapisów jest karany w niektórych krajach Unii Europejskiej m.in. w Niemczech i Czechach. Dzięki wprowadzone opcji otrzymujemy szybką i dokładną informacje o opisanych naruszeniach, która jest niezbędna do weryfikacji ewentualnych naruszeń w Państwa firmie.

165.164.jpg

Nowy taryfikator kar obowiązujący od 1 stycznia 2012 

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o transporcie drogowym w programie został wprowadzony nowy taryfikator kar obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku. Nowy taryfikator modyfikuje wysokość kar dla firm transportowych oraz dla kierowców.

165.165.jpg

Zestawienie zaświadczeń kierowców 

Przygotowany raport pozwala na wydruk zestawienia wystawianych zaświadczeń w Państwa firmie. Wydruk ten w firmie może zastąpić zaświadczenia generowane przed wyjazdem kierowcy w trasę (wytyczne GITD z 28 lipca 2011, pkt 7).

165.166.jpg

 Nowe naruszenie „Niekompletne okresy aktywności”.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca jest zobowiązany do rejestrowania czynności na karcie kierowcy lub wykresówkach. Jeżeli rejestracja czynności jest niemożliwa na przykłada w przypadku odpoczynku tygodniowego lub urlopu niezbędne jest zaświadczenie o działalności.Zgodnie z nowym taryfikatoremwprowadzonym 1 stycznia 2012: 

165.167.jpg

165.168.jpg

165.169.jpg

165.170.jpg

Pozostałe zmiany:

 

 • W trakcie dodawania zaświadczenia w przypadku, gdy nowe zaświadczenie pokrywa się z wcześniej wprowadzonymi zaświadczeniami program generuje komunikat ostrzegawczy.

 • Na wykresie tygodniowym zostało dodane oznaczenie przedłużenia jazdy dziennej "1x10", "2x10".

 • W trakcie dodawania zaświadczenia w przypadku, gdy nowe zaświadczenie pokrywa się z wcześniej wprowadzonymi zaświadczeniami program generuje komunikat ostrzegawczy. 

 • W oknie automatycznego wyszukiwania okresów wymagających zaświadczeń zostały dodane zmiany:

•        dodano opcję umożliwiającą wyszukiwanie zdarzeń wynikających z połączenia czynności: braku danych, postojów i postojów manualnych,

•        dodano pole umożliwiające wyszukiwanie okresów w obrębie wybranego miesiąca,

•        dodano możliwość wydruku wyszukanych okresów

 • Na wykresie tygodniowym czynności kierowcy dodano opcje umożliwiające zmianę kierowcy oraz zmianę prezentowanego okresu.

 • Zostało zoptymalizowane i przyśpieszone wyszukiwanie ostatniej czynności kierowcy na oknie dodawania zaświadczenia o dniach wolnych.

 • W ustawieniach w zakładce TachoScan - Naruszenia - Analiza została dodana opcja "Wymagaj rekompensaty skróconych odpoczynków tygodniowych spełniających wymóg rozpoczęcia odpoczynku tygodniowego w ciągu 6 okresów 24 godzinnych„. 

 • W trakcie dodawania zaświadczenia w przypadku, gdy nowe zaświadczenie pokrywa się z czynnościami kierowcy program generuje komunikat ostrzegawczy.

 • Na generowanych komunikatach została dodana opcja kopiowania treści.

 • Została dodana opcja umożliwiająca wydruk zaświadczeń wg obowiązującego wzoru lub wraz z tłumaczeniem na język angielski, niemiecki i francuski.

 • Na raporcie Czynności szczegółowe kierowcy została dodana opcja "Zdarzenia trwające więcej niż ... min" umożliwiająca wyszukiwanie np. czynności braku danych powyżej 1 godziny lub czynności pracy powyżej 8 godzin, itp. 

 • Na wykresie czynności odczytanych z tachografu cyfrowego został dodany znak wykrzyknik "!" na czynnościach jazdy bez włożonej karty kierowcy.