Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

RCP - Rejestracja czasu pracy

Systemy RCP przeznaczone są do kontroli pracy personelu zakładu pracy lub dowolnej jednostki organizacyjnej.

W skład systemu RCP wchodzą nastepujące moduły:

 • czytnik bibi - model R21 (z zegarem)
 • czytnik bibi - model R32
 • kontroler bibi - model K12
 • interfejs RS484

Czytnik bibi - model R21 (z zegarem)

Charakterystyka czytnika R21
Czytnik bibi-R21 jest przeznaczony do odczytu transponderów (kart zbliżeniowych). Pracuje z częstotliwością 125 kHz, czytając transpondery typu Unique z kodowaniem Manchester. Czytnik współpracuje z kontrolerem bibi K12 poprzez interfejs szeregowy RS232, przesyłając do niego kody odczytywanych kart. Na wyświetlaczu LCD czytnik pokazuje aktualny czas przesyłany z kontrolera.

Czytnik posiada jeden klawisz pozwalający na wybór rejestrowanego zdarzenia:

 • wejście normalne
 • wyjście normalne
 • wejście służbowe
 • wyjście służbowe

oraz sygnalizatory (podświetlane strzałki i litera "S") pokazujące aktualnie wybrany rodzaj zdarzenia. Komunikacja czytnika z kontrolerem odbywa się poprzez interfejs RS232.

Czytnik bibi-R21 jest przewidziany do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Jest on umieszczony w trwałej, estetycznej obudowie z tworzywa ABS z wyprowadzonym kablem zawierającym wszystkie przewody służące do podłączenia czytnika.

Czytnik został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad ergonomii pozwalających na jego używanie nie tylko przez osoby w pełni sprawne. Zastosowany bezstykowy sposób odczytu kart - identyfikatorów powoduje, że jest to urządzenie bardzo trwałe. Sposób obsługi czytnika jest opisany w specjalnej instrukcji przeznaczonej dla pracownika.

 • obudowa
  Niezwykle smukła i niewielka obudowa umożliwia umieszczenie czytnika w każdym miejscu nawet o niewielkich wymiarach - w małym pomieszczeniu biurowym, wąskim korytarzu, obok drzwi wejściowych itp. Czarny kolor obudowy tworzy ostry kontrast dla zastosowanych elementów graficznych powodując ich dużą czytelność. Pozwala także długo zachować estetyczny wygląd urządzenia - odporność na zabrudzenia. Dla zwolenników jasnych barw do wyboru jest jasnoszara, stonowana obudowa.
 • zegar
  Do wyświetlania czasu rzeczywistego użyto wyświetlacza LCD o dużych cyfrach (13 mm), który jest czytelny nawet dla osób o niedoskonałym wzroku. Zegar (podawany z kontrolera bibi-K12) nie wymaga ingerencji operatora przy zmianie czasu letni/zimowy.
 • elementy graficzne, przycisk funkcyjny Zastosowano kontrastowe elementy graficzne pokazujące miejsce do którego należy zbliżyć kartę. Z daleka widoczne, podświetlane strzałki jednoznacznie określają rodzaj rejestrowanego zdarzenia. Funkcje czytnika w prosty sposób są przełączane przy pomocy jednego klawisza funkcyjnego. Celowe ograniczenie zasięgu odczytu karty oraz odpowiednie ukształtowanie pola emitowania fal radiowych umożliwia obsługę czytnika jedną ręką. Nawet trzymając w ręce kartę można naciskać klawisz funkcyjny nie powodując powstawania błędnych i nie zamierzonych rejestracji.
 • sygnalizatory
  Poprawność odczytu karty przez czytnik sygnalizowana jest na dwa sposoby:
  — sygnałem dźwiękowym wydawanym przez brzęczyk ceramiczny - umożliwia to w szybki sposób ocenić, czy karta została poprawnie zarejestrowana, także przez osoby niedowidzące.
  — sygnalizatorem świetlnym - semaforem (diody LED umieszczone jedna nad drugą), który poprawną rejestrację sygnalizuje zgaśnięciem diody czerwonej i zapaleniem się diody zielonej. Takie rozwiązanie pozwala stwierdzić poprawność odczytu karty przez osoby niedosłyszące, a także takie, które nie potrafią rozróżniać kolorów.

Identyfikacja
Czytnik bibi-R21 czyta transpondery zbliżeniowe systemu UNIQUE. Typowo w systemie stosowane są transpondery w postaci karty plastikowej, na której można nadrukować logo firmy, zdjęcie pracownika i inne dane. Transpondery mogą być również wykonane w innej postaci, np. breloczka, zegarka, pastylki itp. Komunikacja
Czytnik przesyła do kontrolera kod odczytanej karty, natomiast kontroler przesyła do czytnika rozkazy sterujące jego wyświetlaczem LCD, diodami świecącymi i brzęczykiem. Poza tym czytnik systematycznie przesyła do kontrolera swój kod identyfikacyjny. Pozwala to kontrolerowi natychmiast informować komputer w przypadku zaniku połączenia z czytnikiem.

Czytnik bibi - model R32

Charakterystyka czytnika R32
Czytnik bibi-R32 jest przeznaczony do odczytu transponderów (kart zbliżeniowych). Pracuje z częstotliwością 125 kHz, czytając transpondery typu Unique z kodowaniem Manchester. Czytnik współpracuje z kontrolerem bibi K12 poprzez interfejs szeregowy RS232, przesyłając do niego kody odczytywanych kart.

Czytnik wejściowy umieszcza się na zewnątrz pomieszczenia chronionego. Kontroler, który przejmuje wszelkie funkcje wykonawcze, sterowanie przejściem, zapamiętywanie zdarzeń itp., wewnątrz pomieszczenia. W ten sposób na zewnątrz pomieszczenia chronionego nie występują żadne elementy, które umożliwiłyby otwarcie rygla i dostanie się do pomieszczenia bez uprawnień.

Czytnik wykonany jest w trwałej, estetycznej obudowie z udaroodpornego poliamidu. Wszystkie elementy elektroniczne są zalane masą wepuranową, co czyni czytnik odpornym na warunki atmosferyczne. Niewielkie wymiary pozwalają na jego zawieszenie w dowolnym miejscu.

Identyfikacja
Czytnik bibi-R32 czyta transpondery zbliżeniowe systemu UNIQUE. Typowo w systemie stosowane są transpondery w postaci karty plastikowej, na której można nadrukować logo firmy, zdjęcie pracownika i inne dane.

Transpondery mogą być również wykonane w innej postaci, np. breloczka, zegarka, pastylki itp.

Komunikacja
Czytnik przesyła do kontrolera kod odczytanej karty, natomiast kontroler przesyła do czytnika rozkazy sterujące jego diodami świecącymi i brzęczykiem. Poza tym czytnik systematycznie przesyła do kontrolera swój kod identyfikacyjny. Pozwala to kontrolerowi natychmiast informować komputer w przypadku zaniku połączenia z czytnikiem.

Kontroler bibi - model K12

Charakterystyka kontrolera K12
Kontrolery systemu bibi są przeznaczone do realizacji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Kontroler bibi-K12 służy do obsługi jednego lub dwóch przejść kontrolowanych. Posiada on zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć pozwalającą na zapamiętanie 10 tys. kart i zarejestrowanie 32 tys. zdarzeń.

Kontroler wyposażony jest w dwa wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sterowania rygli elektromagnetycznych lub elektromagnesu blokującego drzwi oraz dwa wyjścia tranzystorowe do sterowania zewnętrznych sygnalizatorów. Do kontrolera można podłączyć 4 czytniki systemu bibi (zbliżeniowe bibi R32, bibi R21), lub 2 czytniki kart z interfejsem Track2 (np. czytnik kart magnetycznych MR56T2B), lub 2 czytniki wyposażone w interfejs Wieganda (np: czytniki firmy ASEC, Kantech lub HID). Cztery wejścia służą do podłączenia czujników otwarcia drzwi i przycisków wyjścia.

Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez izolowany interfejs Mm-I485/bibi. Do jednej dwuparowej linii RS485 można podłaczyć do 100 kontrolerów bibi-K12.

Kontroler jest przewidziany do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Jest on umieszczony w niewielkiej obudowie z tworzywa ABS. Na płytce kontrolera znajdują się zaciski śrubowe przeznaczone do wykonywania wszystkich połączeń.

Oprogramowanie
Wszystkimi funkcjami kontrolera zarządza sieciowy program bibi (Windows®2000/2003 Server/XP). Program pozwala na:

 • konfigurowanie kontrolera
 • nadawanie uprawnień indywidualnym pracownikom i całym ich grupom
 • generowanie raportów kontroli dostępu
 • generowanie raportów rejestracji czasu pracy.

Sterowanie ryglem
Kontroler bibi-K12 posiada dwa wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sterowania rygli elektromagnetycznych (tryb NO, obciążalność 24V/1A) lub elektromagnesów blokujących drzwi (tryb NC, obciążalność 24V/0,6A). Wyjście to jest zabezpieczone przed zwarciem w obwodzie sterowanym jak i przed przepięciami powstającymi w momencie wyłączania prądu.

Mimo to, w celu tłumienia zakłóceń bezpośrednio w miejscu ich powstawania, każda cewka rygla powinna być zbocznikowana diodą.

Ze względu na duży prąd sterowania ryglem, jego obwód powinien być poprowadzony niezależnie od pozostałych połączeń kontrolera.

Czytniki
Kontroler bibi-K12 posiada 2 interfejsy przeznaczone do podłączenia czytników. Każdy z nich może być niezależnie ustawiany do współpracy z różnymi czytnikami. Do każdego z nich można podłączyć:

 • dwa czytniki RS232 (np. zbliżeniowe bibi-R32, bibi-R21)
 • albo jeden czytnik Wiegand (np. czytniki innych producentów takich jak: ASEC, HID, KANTECH, MOTOROLA ...)
 • albo jeden czytnik Track 2 (np. czytnik kart magnetycznych MR56T2B).

Kontroler może obsługiwać:

 • Przy zastosowaniu czytników systemu bibi:
  jedno przejście kontrolowane jednostronnie (1 czytnik) lub dwustronnie (2 czytniki)
  dwa blisko położone przejścia kontrolowane jednostronnie (2 czytniki) lub dwustronnie (4 czytniki)
 • Przy zastosowaniu czytników z interfejsem Wieganda innych producentów:
  jedno przejście kontrolowane jednostronnie (1 czytnik) lub dwustronnie (2 czytniki)
  dwa blisko położone przejścia kontrolowane jednostronnie (2 czytniki)

Interfejs RS484

Charakterystyka interfejsu RS485
Izolowany interfejs Mm-I485 umożliwia podłączenie wielu urządzeń z interfejsem RS485 do jednego portu RS232 w komputerze.

W systemie bibi wykorzystywany jest specjalnie skonfigurowany interfejs - oznaczony Mm-I485/bibi - umożliwiający efektywną współpracę z kontrolerami systemu bibi. Oprócz standardowej funkcji zamiany transmisji RS232 na RS485 dodatkowo wypełnia funkcję Mastera odpowiedzialnego za prawidłowe adresowanie kontrolerów w sieci RS485.

Do jednego takiego interfejsu można podłączyć do 100 kontrolerów bibi K12 .

Zasilanie
Interfejs wymaga zasilania prądem stałym 9V 100mA. Do tego celu najlepiej wykorzystać zasilacz firmy TATAREK Model: 2WZS 9/150 (dołączany standardowo do interfejsu). Interfejs jest zasilany po stronie łącza RS232.

Połączenie z komputerem
Łącze to wykonane jest w postaci gniazda D-Sub9. Do portu COM komputera może być włożone bezpośrednio, lub za pomocą typowego, ekranowanego kabla RS232 DB9 - DB9 (w zestawie).

W interfejsie MM-I485 wykorzystane są 4 przewody sygnałowe: RxD, TxD, RTC, CTS oraz masa GND.

Izolacja
Urządzenia podłączone do sieci RS485 mogą być instalowane w różnych, odległych od siebie, miejscach budynku. W związku z tym potencjały mas poszczególnych kontrolerów mogą być różne. W przypadku takich zdarzeń jak uderzenie pioruna w pobliżu budynku lub przepięcia wywołane awariami sieci energetycznej, różnica tych potencjałów może osiągać chwilowo duże wartości.

Dla uniknięcia przepływu przez łącze RS485 prądów wyrównawczych (wywołanych tymi różnicami) interfejs Mm-I485 został wyposażony w izolację galwaniczną wytrzymującą 2,5kV RMS.

W systemie bibi również pozostałe urządzenia dołączone do sieci RS485 czyli kontrolery, zostały wyposażone w taką samą izolację galwaniczną.

Łącze
Połączenie RS485 musi mieć postać jednej ciągłej linii (nie może się rozgałęziać) biegnącej przez wszystkie łączone kontrolery i interfejs Mm-I485. Maksymalna długość tego połączenia wynosi 1000 m. Dopuszczalne jest podłączanie poszczególnych urządzeń przez krótkie boczne odgałęzienia od linii głównej. Maksymalna długość takiego odgałęzienia to 10 m. Wykonanie połączenia z wykorzystaniem krótkich odgałęzień pozwala na łatwiejsze odłączenie (w razie potrzeby) któregoś z kontrolerów bez naruszania połączenia z pozostałymi.

Połączenie powinno być wykonywane za pomocą kabla UTP (powszechnie stosowanego do łączenia sieci komputerowych). Połączenie wykorzystuje dwie pary przewodów.

Przykłady rozwiązań systemów rejestracji czasu pracy

1. Najprostsza aplikacja rejestracji czasu pracy
Jeden czytnik do rejestracji wejść, wyjść, wejść służbowych i wyjść służbowych - rozwiązanie dobre dla niewielkiej firmy zatrudniającej od kilku do dwudziestukilku osób (zakłady rzemieślnicze, sklepy, nieduże hurtownie, biura itp.)

2. Typowe rozwiązanie dla jednego przejścia
Osobny czytnik do rejestracji wejść i osobny do rejestracji wyjść (najlepiej umieszczone na przeciwległych ścianach korytarza, lub z dwóch stron drzwi wejściowych), rejestarcja zdarzeń "służbowych" po naciśnięciu przycisku

3. Typowe rozwiązanie RCP z kontrolą dostępu
Rejestracja czasu pracy odbywa się na przejściu z kontrolą dostępu (drzwi, kołowrót itp.), każde wejście i wyjście jest zaliczane do obliczania czasu pracy pracownika

4. Typowe rozwiązanie RCP z kontrolą dostępu - wejście z zewnątrz budynku
Na zewnątrz budynku czytniki odporne na warunki atmosferyczne - jeden do rejestracji wejść, drugi do rejestracji wejść służbowych (kontroler bibi-K12 wewnątrz), wewnątrz budynku czytnik z wyświetlaczem (rozwiązanie np: dla biurowca)

5. Rejestracja czasu pracy na zewnątrz budynku
Wszystkie czytniki odporne na warunki atmosferyczne, każdy rodzaj zdarzenia rejestrowany na osobnym czytniku, możliwość sterowania bramką, furtką, bramą wjazdową itp.

6. Przykład instalacji rejestracji czasu pracy odbywających się na wielu przejściach
Instalacja polega na podłączaniu do linii RS485 kontrolerów bibi-K12 obsługujących czytniki rejestrujące czas pracy. Linia RS485 jest wyprowadzona ze złącza COM lub USB komputera przez odpowiedni interfejs z izolacją galwaniczną. Ostatni kontroler podłączony do linii RS485 musi mieć założoną zworę końca linii. Dwuparowa linia nie może się rozwidlać. Jej maksymalna długość to 1 km. Można do niej podwiesić do 100 kontrolerów. Jeżeli instalacja wymaga wykorzystania większej ilości kontrolerów, lub rozchodzi się w różnych kierunkach od komputera, można wykorzystać dodatkowe złącza szeregowe COM lub USB.

Instalacja rejstracji czasu pracy może pełnić też funkcję kontroli dostępu. Można ją też połączyć z instalacją kontroli dostępu opartą o czytniki bez wyświetlacza bibi-R32.

Do pobrania