Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

Rozliczenia - moduł PIP

Rozliczanie czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiącującymi przepisami jest teraz łatwe. Specjalistyczny program, integralna część systemu 4Trans, uwzględnia Ustawę o Czasie Pracy Kierowców, Kodeks Pracy, przepisy Rozporządzenia WE 561/2006 oraz inne przepisy regulujące zasady rozliczania czasu pracy i podróży służbowych. Program powstaje pod stałym nadzorem inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, dla których jest również narzędziem w ich codziennej pracy. Jest on na bieżąco rozszerzany o wszelkie interpretacje ogłaszane przez biura prawne GIP i w orzeczeniach Sądów. Zadaniem programu 4Trans Rozliczenia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji kadrowej do naliczenia wynagrodzeń dla kierowców i pracowników. Na podstawie zapisów z tachografu (wykresówki, tachografy cyfrowe, zapisy ręczne) program nalicza nie tylko podstawowe części wynagrodzenia, ale też dodatki za nadgodziny (50% i 100%), dodatki za prace w nocy, dyżury (50%, 100%) we wszystkich systemach zatrudnienia.

4Trans Rozliczenia jest znany i polecany przez Inspektorów PIP jako precyzyjne i wygodne narzędzie do realizacji wymogów Ustawy o Czasie Pracy Kierowców i Kodeksu Pracy. Kompletna Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy wraz z wnioskami o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny i potwierdzeniem udzielenia dni wolnych za pracę w niedziele i święta jest przygotowywana w kilka minut. Pozwala to łatwo i zgodnie z przepisami wypłacić kierowcom wynagrodzenie.

Rozliczanie przyjazne i proste

4Trans Rozliczenia to przyjazny dla użytkownika i fatwy w obsłudze program komputerowy stworzony na bazie technologii MS SQL. Jest dostępny w wersji jedno oraz wielostanowiskowej i dedykowany do pracy w środowisku MS Windows XP/Vista na laptopy i komputery stacjonarne.

W zgodzie z przepisami

4Trans Rozliczenia służy do rozliczania czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów, zgodnie z przepisami Ustawy o Czasie Pracy Kierowców (szczególnie z art. 25 pkt. 1), Kodeksu Pracy, Rozporządzenia WE 561/2006 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Przepisy te określają zasady naliczania dodatków za pracę w nadgodzinach, dodatków za godziny nocne, wynagrodzenia za czas dyżuru oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Nasz program jest używany przez inspektorów PIP. Przedsiębiorca korzystający z naszego programu 4Trans Rozliczenia może być pewny, że ewidencja jego firmy będzie zgodna z wynikami kontroli.

Automatyczna weryfikacja

Program 4Trans Rozliczenia pobiera automatycznie dane z programu TachoScan i weryfikuje doby pracownicze zgodnie z definicją z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. Na podstawie informacji na temat systemu zatrudnienia pracownika (podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany) i zaplanowanego harmonogramu pracy, wylicza faktyczne godziny pracy oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych. Następnie uwzględniając zapisy Rozporządzenia WE 561/2006 automatycznie interpretuje przerwy w prowadzeniu pojazdu jako dyżur 50% oraz jako 15 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy.

Program automatycznie generuje wstępny kalendarz, w którym „oddaje" dni wolne za pracę w soboty, niedziele i święta. Jest możliwość naniesienia informacji o urlopach i zwolnieniach lekarskich na podstawie zaświadczeń o dniach wolnych. 4Trans Rozliczenia samoczynnie generuje gotowe do podpisu wnioski dla kierowcy o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w uzgodnionych terminach. Czas pracy może być rozliczany w dowolnie wybranych okresach rozliczeniowych, ryczałtach, premiach, normach średnio-tygodniowych. Wszystko zgodnie z aktualnymi przepisami. Ewidencja Czasu Pracy zostaje stworzona w sposób spełniający wszystkie wymagania Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy. Przejrzysty sposób rozliczania (przygotowywane codziennie, wizualizacje graficzne) gwarantuje dokładne naliczanie wynagrodzenia. Program posiada też raporty, które pozwalają wygenerować konkretne wynagrodzenie „do wypłaty", przeliczone na podstawie stawki miesięcznej (zasadniczej) lub godzinowej, która wymieniona jest w umowie o pracę.

Dokumentacja, którą generuje program Rozliczenia jest akceptowana przez wszystkie służby kontrolne oraz jest dokumentem dowodowym w sprawach o wynagrodzenia w Sądach Pracy. Funkcje oraz raporty programu Rozliczenia pozwalają w 100% zaspokoić potrzeby działu rozliczeń czasu pracy w każdym przedsiębiorstwie transportowym. Wszystkie raporty można zapisać do plików PDF, XLS (CSV), XML, RTF. Program ma także możliwość eksportowania danych kadrowych (kalendarze miesięczne, lista kierowców, podsumowania) do zewnętrznych programów kadrowo-płacowych.

4Trans Rozliczenia pomaga w sporach sądowych

Z takim narzędziem w dziale rozliczania kierowców mogą Państwo ze spokojem odbierać powiadomienia o planowanej kontroli PIP, czy wszczęciu postępowania sądowego. O tym, że program 4Trans Rozliczenia działa naprawdę poprawnie świadczą wygrane na przestrzeni wielu lat sprawy sądowe o nadgodziny z udziałem wykonanej w nim dokumentacji.