Install Zakład Techniki Elektronicznej

75-900 Kretomino k/Koszalina
ul. Koszalińska 30
tel.: 094 346 49 50
fax: 094 343 23 76
e-mail: biuro@install.pl

TachoScan - moduł ITD

TachoScan to od lat lider w skanowaniu i analizie wykresówek. Teraz również jako jedyny spełnił wszystkie wymagania Inspekcji Transportu Drogowego dotyczące obsługi i analizy danych z Tachografu Cyfrowego. ITD zakupiło w grudniu 2006 roku 355 licencji na oprogramowanie TachoScan dla wszystkich swoich jednostek terenowych.

Program jest bardzo przejrzysty i intuicyjny w obsłudze, zawiera szereg raportów i zestawień pozwalających przeanalizować i wyliczyć dokładnie czas jazdy, inne pracy, dyspozycyjności i odpoczynków kierowcy. Przepisy nakładają obowiązek na przedsiębiorcę do kontroli i reagowania na nieprawidłowości w czasie pracy kierowców. Brak nadzoru jest naruszeniem przepisów.

TachoScan dokładnie analizuje przebieg kilometrów - porównuje wykres sierżantów na wykresówce z licznikiem wpisanym przez kierowcę. Biorąc pod uwagę dokładność tachografu (4-6%) oraz rozdzielczość skanera - dopuszczamy odchyłkę w analizie ok. 2-3 km. Na dokładność analiz oczywiście kluczowy wpływ ma jakoś wykresówki oraz zużycie rysików tachografu - stąd prosimy zwracać szczególnie uwagę na przechowywanie wykresówek oraz sprawność tachografu.

TachoScan pozwala przeanalizować ok 100-150 wykresówek w ciągu godziny, dzienna wydajność jednego pracownika zajmującego się wprowadzaniem wykresówek to ok 500-1000 wykresówek. Wczytywanie kart cyfrowych nie przedstawia większego problemu ani nie jest czasochłonne - cała karta wczytuje się w ciągu ok. 30 sekund. Poniżej zamieszczone są przykładowe raporty generowane przez program TachoScan.

Możliwości programu TachoScan

TachoScan to od lat lider w skanowaniu i analizie wykresówek. Teraz również jako jedyny spełnił wszystkie wymagania Inspekcji Transportu Drogowego dotyczące obsługi i analizy danych z Tachografu Cyfrowego. Potrafi przeanalizować wykresówki z dokładnością przebiegu do 1 km oraz wszystkich zdarzeń z dokładnością z 1 minuty. Program sam rozpoznaje godziny na tarczy, wszystkie zdarzenia i w miarę możliwości sam usuwa zabrudzenia i nieprawidłowości analizy. Perfekcyjnie również odczytuje i analizuje dane cyfrowe z kart chipowych kierowców:

  • analiza danych jest wykonywana już całościowo (dane z wykresówek + dane z kart) - jeśli kierowca jeździ na różnych autach to program łączy jego czas pracy zestawienia generuje już jako jedną całość.
  • analiza wykroczeń sprawdza wszystkie możliwe zależności (jazdy ciągłej, dobowej i tygodniowej/dwutygodniowej), sprawdza dopuszczalne skrócenia odpoczynków i wydłużenia czasu jazdy dobowej oraz odebranie skróceń odpoczynków. Analiza ta jest raportowana na wydrukach oraz są generowane formularze oświadczenia dla kierowcy aby mógł on opisać przyczynę popełnienia wykroczenia.
  • wszystkie raporty można eksportować do Excela (plik .csv).
  • program występuje w wersji jedno- i wielostanowiskowej. Jego wydajność to od 50 do 150 wykresówek / godzinę (zależy od sprawności osoby obsługującej program), pracuje na bazie MS Access lub MS SQL
  • współpraca z modułem Rozliczenia - rozliczenia czasu pracy - nadgodzin, nocnych, dni wolnych
  • kontrola ciągłości danych (czy wszystkie tarczki/karty są wczytane)
  • analiza danych z tachografu cyfrowego w standardzie